Izdelava spletnih strani

Trajnostni marketing – kjer se vse dobro začne!

Naše podjetje je pred kratkim sodelovalo na trajnostno usmerjenem dogodku – Bled Water Festival. Odvijal se je 13. in 14. junija na Bledu in rdeča nit dogodka je bil pomen trajnostnega ravnanja z vodnimi viri. Dogodek nam je dal misliti – globalni marketing je trenutno usmerjen predvsem v množično potrošnjo, ampak ali so mu šteti dnevi? Svet se utaplja v plastiki in marsikje na našem planetu že gorijo rdeče lučke. Ali je čas za nove pristope v marketingu? Po našem mnenju je nujna usmeritev od potrošniškega k trajnostnemu načinu poslovanja in obrisi tega se že kažejo tudi v marketingu.

Kaj sploh je trajnostni marketing? Gre za temeljito spremembo marketinškega pristopa, ki je veliko bolj usmerjen k iskanju in zadovoljevanju kupčevih resničnih potreb. Trajnostni marketing ne stremi le h kratkoročnemu dobičku, ampak predvsem k dolgoročnim odnosom med prodajalcem in kupcem. Ne gre pa le za trajnostno ravnanje s kupci, ampak tudi z zaposlenimi v podjetju in širšim okoljem. Začne se torej pri trajnostnem načinu celotnega poslovanja vašega podjetja.

ZAKAJ TRAJNOSTNI NAČIN POSLOVANJA?

  1. Zaradi ljudi. Trajnostni način poslovanja se ne začne pri kupcih, ampak zaposlenih podjetja. Kadrovski oddelek z zbiranjem podatkov ne le o učinkovitosti zaposlenih, ampak tudi o njihovem počutju, ciljih in željah priskrbi potrebne informacije za delovanje managementa podjetja. Ko bo podjetje trajnostno ravnalo s svojimi zaposlenimi, je večja verjetnost, da bo tako ravnalo tudi s kupci.
  2. Zaradi okolja. Zaposleni morajo ozavestiti, zakaj je pomembno ravnati okolju prijazno že pri navidez manjših dnevnih opravilih kot je na primer poraba papirja, vode, elektrike, ravnanju z odpadki in tako naprej. Šele ko je podjetje zgledno v tem pogledu, se lahko vključi v lokalne, državne in globalne programe zaščite okolja.
  3. Zaradi dobička. Dobiček je eden izmed pomembnejših pokazateljev uspešnosti podjetja. In podjetje nekaj tega dobička potrebuje za nadaljno rast. Vendar pri tem ne bi smelo pozabiti na vlaganje tega dobička nazaj v skupnost in okolje, katerega del je. Samo takšen trajnostni način poslovanja bo podjetjem omogočil obstanek v okolju.

KAKO DO TRAJNOSTNEGA MARKETINGA?

Seveda pri trajnostnem poslovanju ne gre le za lepe besede, ampak predvsem za dejanja. Kako lahko vaše podjetje trajnostno poslovanje vpelje iz teorije v prakso? S pomočjo aktivnosti trajnostnega marketinga. V nadaljevanju preglejte nekaj zanimiv idej za začetek.

  1. Organizirajte čiščenje okolice. Vpeljite dnevne ali tedenske čistilne akcije, v katerih bodo sodelovali vaši zaposleni, kupci in člani širše skupnosti. To bo prijeten čas izkoriščen za koristen namen. Čiščenje lahko traja tudi le nekaj minut dnevno in videli bote, kako pozitivno bo to vplivalo na sodelujoče.
  2. Poslušajte, preden spregovorite. Organizirajte pogovorne ure v vašem podjetju. Spodbujajte zaposlene in kupce, da govorijo o svojih občutkih in jim dajte vedeti, da jih zares poslušate. Preobremenjeni zaposleni in kupci s potlačenimi čustvi niso recept za trajnostno poslovanje vašega podjetja. Z iskreno komunikacijo in pravilnim motiviranjem boste bolj uspešni pri vodenju ljudi in dobre zaposlene boste lažje obdržali.
  3. Povejte svojo zgodbo. Postavite si kratkoročni in dolgoročni plan trajnostnih marketinških aktivnosti in govorite o njih. Ko boste promovirali trajnostni način poslovanja, boste s tem motivirali tudi druga podjetja in zgodi se lahko veliko dobrega. Zapomnite si, konkurenčna prednost je v delanju dobrega za zaposlene, kupce in okolje.

Trajnostni način poslovanja in trajnostni marketing sta več kot le nov trend. Gre za odločitev, da boste delali bolj kvalitetno za dolgoročni uspeh vašega podjetja. Medsebojne odnose in planet smo pripeljali v razburkane vode nesigurnosti. Na vseh nas  je, ali bomo jadra usmerili v pravo smer. Začnite pri spreminjanju svojih vzorcev razmišljanja, nadaljujte pri svojih zaposlenih in kmalu bo vaš vpliv na širše okolje trajnosten.

×
Dignitas Ekipa