Izdelava spletnih strani

Dober vodja, dober posel

V Sloveniji močno primanjkuje dobrega vodstvenega kadra, zato se pogosto zgodi, da so na vodilnih položajih sicer delovni, vendar nekvalificirani ljudje. Zaradi tega so zaposleni slabo motivirani za delo, med njimi in vodji pa prihaja do nesporazumov.

Dober vodja se ne rodi čez noč. Prav tako ne prikoraka iz univerze. Za dobrega vodja so potrebna leta izkušenj. Nekatere sposobnosti in vrline dobrih vodij so prirojene, večina pa pridobljenih. 

Dober vodja je predvsem dober motivator. Sposoben se je prilagoditi najrazličnejšim situacijam in v vsaki odreagirati premišljeno. Svoje delo opravlja s strastjo in je čustveno inteligenten. Zaveda se pomena timskega dela, zato ni individualist, ampak dober timski igralec. Zna sprejeti konstruktivno kritiko in svojih frustracij nikoli ne prenaša na podrejene. Stalno se izobražuje.

Na temo tega, kakšen bi moral biti dober vodja, je bilo napisanih že nešteto knjig in člankov. 

Ta članek bo povzel nekatere poglede na to, iz kakšnega testa bi moral biti dober vodja. 

VE, KAJ HOČE

Dober vodja je strasten. Ve, kaj pričakuje od sebe in zato tudi ve, kaj pričakovati od drugih. Jasno pozna smisel svojega dela in ga zna komunicirati podrejenim. Še najboljši matematik ni nujno dober inštruktor, in enako je z vodji. Dober vodja ima jasen cilj, a se zaveda, da do njega ne more priti sam. Podrejene zna motivirati v želeno smer in z lastnim zgledom navdihuje njihovo lastno produktivnost. 

JE ODGOVOREN

Dober vodja vidi širšo sliko. Ne vidi le projekta, ampak tudi ljudi in družine za njim. Do dela se vede odgovorno in ne tvega po nepotrebnem. Zaveda se, da bodo bolj zadovoljni zaposleni, ki bodo imeli ob delu tudi kvaliteten družinski in prosti čas. Za dobro delo zaposlene nagradi in pohvali. Spodbuja jih, da osebnostno rastejo.

SPOŠTOVANJE SI PRISLUŽI

Pristenga spoštovanja človek ne more kupiti, lahko si ga le prisluži. Kako? Z emaptijo. To je sposobnost vživeti se v občutke drugih. Ta lastnost gre z roko v roki s tem, da je dobremu vodju za zaposlene mar. Zaposleni se zaradi tega počutijo sprejeti, cenjeni in so veliko bolj motivirani za delo.

POZNA SVOJE ZAPOSLENE

Za ustrezno vodenje ekipe mora vodja dobro poznati prednosti in slabosti vsakega člana ekipe. Tako lahko vsakemu dodeli ustrezno nalogo in zadovoljen ni samo zaposleni, ki mu gre delo dobro od rok, ampak ima koristi od uspešnega dela vsakega posazmenika celotna ekipa. Ker pozna svojo ekipo, tudi ve, kako jo ustrezno motivirati.

ZAVEDA SE, DA SO KLJUČ DO USPEŠNEGA POSLOVANJA ZADOVOLJNI ZAPOSLENI

Ste že kdaj obiskali kavarno ali restavracijo z odlično ponudbo in lokacijo, vendar slabo postrežbo? Ključ do uspešnega poslovanja ni le v dobrem poslovnem modelu, izdelku/storitvi ali zadostnem kapitalu. Brez dobrih zaposlenih pod vodstvom sposobnega vodje na dolgi rok ne bo dobrih poslovnih rezultatov. Živimo v času, ko se na zaposlene velikokrat gleda kot na potrošni material. Posledično so zaposleni zagrenjeni in nemotivirani za delo, kar lahko vodi do tega, da so nesposobni opravljati svoje delovne naoge oziroma jih opravljajo površno. Dober vodja raje poskrbi, da zaposleni razumejo in dosegajo dolgoročne cilje podjetja ter jih medsebojno povezuje z lastnim zgledom, zaupanjem in potrditvijo.

VIDI POTENCIAL V ZAPOSLENIH

Dober vodja se zaveda, da delovanje le znotraj trnutne cone udobja zaposlenim ne prinaša občutka zadovoljstva. Ne boji se dobrih zaposlenih, ampak jih spodbuja, da so še boljši, vendar tako, da se še vedno čutijo cenjene zaradi že doseženega.

VIDI JASEN CILJ

Dober vodja je dober krmar na razburkanem morju poslovanja. Vedno ima jasno vizijo in pogum, da jo doseže, ne glede na težave, ki se morda pojavijo. Je strateški načrtovalec ter postavlja dosegljive kratkoročne in dolgoročne cilje za doseganje končnega cilja.

NI SEBIČEN

Svoje zaposlene vedno vodi v imenu višjega interesa – skupnega poslovnega uspeha. Ni osredinjen na svoje lastne frustracije ali potrebe po dokazovanju, ampak jih je pripravljen potisniti na stran za dobro celotne ekipe.

RAD POMAGA

Svojih sposobnosti ne drži zase, ampak jih uporablja za pomoč zaposlenim. Ni vzvišen, ampak je ponižen in prizna, ko tudi sam potrebuje pomoč. Ni nedostopen, ampak so njegova vrata vedno odprta za nasvet, podporo ali zgolj pogovor. Zaposlenih ne kritizira, ampak jim pomaga, da razumejo, kako določeno stvar narediti še bolje.

DELA NA LASTNI OSEBNOSTNI RASTI

Dober vodja se zaveda, da svojih lastnih frustracij ne sme izražati v odnosih z zaposlenimi, zato se jih raje uči premagovati in posledično osebnostno raste. 

Občutki manjvrednosti so največji sovražnik vodij. Če teh občutkov ne premagajo, čutijo konstantno potrebo po lastnem dokazovanju, kar jih močno ovira pri vodenju ekipe. Vodja s takšno motnjo zelo težko pohvali druge, velikokrat je celo ljubosumen, ko nekdo uspešno opravlja svoje delovne naloge. Zelo pomembno je torej, da vodja dobro pozna sebe, saj bo le tako lahko nadzoroval svoje delovanje in uspešno vodil ekipo. V kolikor ima težave, je nujno, da poišče strokovno pomoč.

Vodja ni dober brez ekipe, ki mu sledi. Dober vodja ni tisti, ki to o sebi sam misli, ampak tisti, ki si pridobi zaupanje in spoštovanje svojih zaposlenih, dosega zastavljene poslovne cilje ter ki konstantno osebnostno in poslovno raste. Ne pozabite, da so dobri in zadovoljni zaposleni največja dodatna vrednost vašega podjetja. Ne zanemarite tega dejstva in poskrbite, da bodo dobro vodeni!

×
Dignitas Ekipa