Odgovornosti in dolžnosti ponudnika

1. Ponudnik se obvezuje, da bo:

  • v najkrajšem možnem času poskušal odpraviti vse morebitne nastale napake
  • deloval v interesu uporabnikov njegovih storitev
  • ne bo posredoval nobenih podatkov tretji osebi in bo vse podatke uporabljal zgolj v namen omogočanje pravilnega in kvalitetnega delovanja svojih storitev

2. Ponudnik ne odgovarja za pravilnost podatkov, ki jih kdorkoli pošlje na/iz strežnika.

3. Ponudnik ne odgovarja za noben izgubljen ali poškodovan podatek na strežniku.

4. Ponudnik ne odgovarja za posredno ali neposredno nastalo škodo z uporabo naših storitev.

5. Ponudnik zanika vsako odgovornost za škodo povzročeno vendar ne omejeno na:
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi izpada strežnika/strežnikov,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi povečanja odzivnega časa,
* škodo ali odgovornost nastalo pri neprenosu ali napačnem prenosu podatkov,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nepooblaščenega posega,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi kakršnegakoli (hekerskega) napada,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi nesprejete elektronske pošte ali napake e-poštnega strežnika,
* škodo ali odgovornost nastalo zaradi naravnih in višjih dejavnikov.

×
Dignitas Ekipa